Język:        
Samorząd Gminy
O nas
Historia
Przyroda
Koła Łowieckie
Sport i rekreacja
Towarzystwo Przyjaciół
Turystyka i zabytki
Obrona cywilna
Kontakt
GOPS
Informacje
Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
Progr. usuwania azbestu
Obwieszczenia
Nocna opieka zdrowotna
Gospodarka odpadami
Aktualności
Harmonogram zbiórek
Informacje
Dokumenty
Poziomy recyklingu
Zbiorniki bezodpływowe
Pożytek publiczny
Konsultacje
Konkurs
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Informacje ogólne
Realizowane projekty
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Wojcieszków
O projekcie
Projekt Energetyczni kreatorzy zmian
Podsumowanie projektu
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
Dofinansowanie
Piknik rodzinny - 01.09.2013 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Burcu
Dofinansowanie
Plac zabaw w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Plac zabaw w Burcu
Dofinansowanie
Szlak rowerowy na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Mapa szlaku
Opis szlaku
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Jarmark tradycji i kultury 29.06.2014 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Plac zabaw w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wola Burzecka
Dofinansowanie
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


  
Informacje - Ogłoszenia
Lokalna Grupa Działania "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", na operacje z zakresu:

a) 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa - limit środków 1 304 985 złotych

b) 3.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego - limit środków 102 000 złotych

c) 2.2.1 Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje (granty) - limit środków 133 000 złotych

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Od 04.04.2018 r. do 17.04.2018 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI", ul. Świderska 12, 21 – 400 Łuków (Budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, od 7.30 do 15.30.

Więcej szczegółów pod linkiem: http://lgdrazem.pl/nabory

© 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone!